Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
jpg Faktúra za prevádzkovanie webstránky obce
jpg Faktúra za zneškodnenie odpadu
jpg Faktúra za internetové služby Detronics
jpg Faktúra za aktualizáciu programu KEO
jpg Faktúra za aktualizáciu programu KEO
jpg Faktúra za vyorávanie snehu
jpg Faktúra za vyorávanie snehu
jpg Faktúra za služby T-Com
jpg Faktúra za internetové služby Detronics
jpg Faktúra za auditorské služby za rok 2010
jpg Faktúra za internetové služby Detronics
jpg Faktúra od T - Com za telefón
jpg Faktúra Mariu Pedersen vývoz KO
jpg Faktúra za výkon prevádzkových služieb
jpg Faktúra za rozbor vody
jpg Faktúra za internetové služby Detronics
jpg Faktúra - T Com za telefón
jpg Faktúra za aktualizáciu programu KEO
jpg Faktúra Marius Pedersen vývoz KO
jpg Faktúra - dodávka tlakových reproduktorov
jpg Faktúra za internetové služby Detronics
jpg Faktúra za opravu verejného osvetlenia v obci
jpg Faktúra T-Com za telefón
jpg Faktúra Marius Pedersen vývoz KO
doc Faktúry za mesiac január 2012
doc Faktúry za mesiac február 2012
doc Faktúry za mesiac marec 2012
doc Faktúry za mesiac apríl 2012
doc Faktúry za mesiac máj 2012
doc Faktúry za mesiac jún 2012
doc Faktúry za mesiac júl 2012
doc Faktúry za mesiac august 2012
doc Faktúry za mesiac september 2012
doc Faktúry za mesiac október 2012
doc Faktúry za mesiac november 2012
doc Faktúry za mesiac december 2012
2013 Faktúry za mesiac január 2013
Faktúry za mesiac február 2013
Faktúry za mesiac marec 2013
Faktúry za mesiac apríl 2013
Faktúry za mesiac máj 2013
 jún Faktúry za mesiac jún 2013
júl Faktúry za mesiac júl 2013
Faktúry za mesiac august 2013
Faktúry za mesiac september 2013
Faktúry za mesiac október 2013
nove Faktúry za mesiac november 2013
Faktúry za mesiac december 2013
Faktúry za mesiac január 2014
Faktúry za mesiac február 2014
Faktúry za mesiac marec 2014
Faktúry za mesiac apríl 2014
Faktúry za mesiac máj 2014
Faktúry za mesiac jún 2014
Faktúry za mesiac júl 2014
Faktúry za mesiac august 2014
Faktúry za mesiac september 2014
Došlé faktúry Október 2014
fakrúry za november 2014
doc Fakrúry za December 2014
xls Faktúry 2015
xls Faktúry 2016