Verejné obstarávanie

Podlimitné zákazky - aktuálne výzvy
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác "Obec Dolné Mladonice Rekonštrukcia obecného verejného vodovodu"
pdf 1. Súťažné podklady
zip 1. Prílohy súťažných podkladov (pdf)
pdf 2. Prílohy súťažných podkladov (pdf)
pdf 3. Prílohy súťažných podkladov (pdf)
pdf 4. Prílohy súťažných podkladov (pdf)
rar Príloha č.1 Opis predmetu zákazky
rar Príloha č.1 Opis predmetu zákazky