Aktuality

Začaté správne konanie
Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 9538/2017/06 Dátum zverejnenia informácie: 11.04.2017 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v

Urbárska spoločnosť - Pozvánka 30.12.2016 o 17:00 Hod.
Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Dolné Mladonice,

IČO 42313058, 962 41 Dolné Mladonice, t. č. 0915/822254

POZVÁNKA

Pozývame všetkých členov Urbárskej

Úradné hodiny
Úradné hodiny

Vyhradená plocha na vylepovanie predvolebných plagátov
Obec Dolné Mladonice vyhradila na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane pre voľby do samosprávnych krajov ktoré sa

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov
Predseda NR SR Pavol Paška vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 9. novembra 2013

Stanovisko ZMOS k hospodáreniu samospráv a plnenie Memoranda
Stanovisko ZMOS k hospodáreniu samospráv a plneniu Memoranda
Združenie miest a obcí Slovenska konsolidáciu rozpočtu verejnej správy považuje za

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti a nedoplatku za odber vody z obecného vodovodu
     Obec Dolné Mladonice ako správca dane z nehnuteľnosti a poplatkov za vodu, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na

1   |   2      »