Súčasnosť

Rozloha: 6 495 km² (poľnohospodárska pôda 5,065 km², lesná pôda 1,185 km²)
Poloha: 48° 20´ sš., 19° 07´ vd.  (GPS súradnice: 48.3383246, 19.1279650)
Geografická poloha: kataster obce leží v strednej časti Krupinskej planiny, ktorá je súčasťou Slovenského stredohoria. Krupinská planina sa nachádza v južnej časti banskobystrického kraja.

Okolité obce:
Bzovík (3,5 km), Čekovce (2,5 km), Horné Mladonice (1,5 km), Zemiansky Vrbovok (1,5 km), Horný Jalšovík (2 km)
Lazy: extravilán, severovýchodne 4 km od intravilánu obce

Príjazdové cesty:
3 (Bzovík - Dolné Mladonice /cesta III. tr./, Senohrad, Horné Mladonice - Dolné Mladonice /cesta III tr./, Bzovík, Senohrad - Dolné Mladonice /spojnica IV. tr./)

Najvyšší bod:
610 m. n. m. (vrch Žobrák)
Najnižšií bod: 390 m. n. m.

Obec:
400 m. n. m.

Rozloha vodných tokov:
0,020 km²
Mokraď: Demianovka (severovýchodne 200 m od intravilánu obce)
Potok: Jalšovík (pramení v katastri obce Horné Mladonice) - preteká pozdĺž celého katastra obce Dolné Mladonice, správca vodného toku: SVP š. p., závod PsH Zvolen filiálka Krupina, Bebrava - 963 01 Krupina

Počet obyvatelov:
súčasný stav 130 (pri poslednom sčítaní 152)
Národnosť: slovenská (100 %)
Náboženstvo: rímskokatolické (95 %), evanjelické (4,3 %), bez vyznania (0,7 %)

Starosta obce Adam Alakša

Obecné zastupiteľstvo
Ľubomír Križan, zástupca starostu
Antónia Miškovová
Peter Vician
Lucia Zaťkovová
Mária Sliacka